Hukuk düzeni, köklü ilkeler ve yerleşik prensiplerin yanı sıra gündelik yaşamın beraberinde getirdiği ve daha önce hukuk literatüründe adı konulmamış ihtilaflara da cevap vermek, insan yaşamının gelişimi doğrultusunda her daim kendini güncel tutmak durumundadır.

İçerisinde bulunduğumuz bilişim çağında ise teknolojinin gelişimi ile birlikte, sosyal ilişkiler geleneksel formundan farklı muhtelif birçok boyut kazanmıştır. Haliyle  sosyal ilişkilerdeki bu çeşitlenme hukuk literatüründe daha önce tanımlanmamış, tasnif edilmemiş ve tartışılmamış türlü hukuki ihtilafı da beraberinde getirmiştir.

Dijital Haklar Platformu üyeleri, dijital çağın hukukunun inşa edildiği günümüz hukuk literatüründe, güncel mevzuat ve doktrinleri teorik olarak yakından takip etmekte, aynı zamanda güncel mevzuatın pratiğe kazandırılma süreçlerinde ilgilere profesyonel destek vermektedir.

KURUCU ÜYELER

Avukat Hilal YURT

Avukat Hilal YURT – (Kurucu Üye)

LL.M. Bilişim Hukuku

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi (2016) ve  İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü (2019) mezunudur.

Hacettepe Üniversitesi’nde Bilişim Hukuku alanında master yapmıştır. (2020)

Ankara Barosuna kayıtlı olarak serbest çalışmakta; İş Hukuku, Ticaret Hukuku, Şirketler Hukuku, İdare Hukuku, Bilişim Hukuku, Kişisel Verilerin Korunması Hukuku alanında avukatlık hizmeti vermektedir.

Dijital Haklar Platformu kurucu üyesidir.

İletişim:

  • 0(505) 858 86 78
  • avhilalyurt@gmail.com
  • Next Level Ofis A Blok 16/81 Çankaya Ankara

Avukat Furkan KILINÇ

Avukat Furkan KILINÇ – (Kurucu Üye)

 

LL.M. Bilişim Hukuku

Lisans eğitimini 2012 yılında Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlayarak mezun olmuştur.

Hacettepe Üniversitesi’nde Bilişim Hukuku alanında master eğitimini tamamlamış olup, Ankara Barosuna kayıtlı olarak serbest çalışmakta; Ceza Hukuku başta olmak üzere, Bilişim Suçları, İş Hukuku, Ticaret Hukuku, Şirketler Hukuku, Kişisel Verilerin Korunması Hukuku alanında avukatlık hizmeti vermektedir.

Ankara Barosu Avukat Hakları Merkezi ve Mülteci Hakları merkezinde aktif görev yapmaktadır.

Çankaya Üniversitesi’nde  Öğretim Görevlisi olarak ders vermektedir.

Dijital Haklar Platformu kurucu üyesidir.

 

İletişim Bilgileri:

 

Avukat Burak ÜÇÜNCÜ

Avukat Burak ÜÇÜNCÜ

LL.M. Bilişim Hukuku

Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur.

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilişim Hukuku Yüksek Lisans programını “Kişisel Verilerin Silinmemesi veya Anonim Hale Getirilmemesi Suçu (KVKK m.17/2)” başlığıyla tamamlamıştır.

Hukuki kariyerinin dışında Türkiye’nin önde gelen e-ticaret ve dijital pazarlama şirketleri de dahil olmak üzere bir çok müşterisine web arayüzleri tasarlamış ve geliştirmiştir (UI/UX Designer and Developer). Hukuk fakültesi eğitimi ile de birlikte götürdüğü bu işi staj eğitimine kadar sürdürmüştür.

Ankara Barosu’na kayıtlı olarak; Bilişim Hukuku, Kişisel Verilerin Korunması Hukuku, Şirketler Hukuku, Tazminat Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Ceza Hukuku gibi alanlar olmak avukatlık hizmeti sağlamaktadır.

İletişim Bilgileri:

 

Avukat Nihal YURT

Avukat Nihal YURT

Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. (2020)

Ankara Barosuna kayıtlı olarak  Sigorta Hukuku, İş Hukuku, Ticaret Hukuku, Şirketler Hukuku, Kişisel Verilerin Korunması Hukuku alanlarında avukatlık hizmeti vermektedir.

 

İletişim:

  • 0(532)2314763
  • nihalyurtt@gmail.com

Avukat Enes YILDIRIM

Avukat Enes YILDIRIM

LL.M. Bilişim Hukuku

Hacettepe Üniversitesi’nde Bilişim Hukuku alanında master eğitimine devam etmekte olup, Ankara Barosuna kayıtlı olarak serbest çalışmakta; İş Hukuku, Ticaret Hukuku, Şirketler Hukuku, İcra Hukuku ve Bilişim Hukuku alanında avukatlık hizmeti vermektedir.

İletişim Bilgileri:

  • 0(534) 497 6221
  • yildirim@statulegalhukuk.com
  • İzmir Caddesi Ihlamur Sokak 9/20 Kızılay Çankaya Ankara

 

DANISMANLARIMIZ

Dr. Öğr. Üyesi Cem Duran UZUN

Dr. Öğr. Üyesi Cem Duran UZUN 

LL.M. Anayasa Hukuku

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde lisans (1999), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Bölümünde Yüksek Lisans (2002) ve Doktora (2009) eğitimini tamamladı. 2007 yılında University of North Carolina at Charlotte’ta (UNCC) bir yıl süreyle misafir araştırmacı olarak çalıştı. 2001 yılında Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesinde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı ve halen aynı üniversitede öğretim üyesi olarak Anayasa Hukuku, Siyasi Partiler Hukuku ve Anayasa Yargısı derslerini vermektedir

Bize Yazın