CLARENCE W. ARRINGTON v. THE NEW YORK TIMES COMPANY KARARI İNCELEMESİ
Yazı

CLARENCE W. ARRINGTON v. THE NEW YORK TIMES COMPANY KARARI İNCELEMESİ

CLARENCE W. ARRINGTON v. THE NEW YORK TIMES COMPANY KARARI İNCELEMESİ Av. Furkan KILINÇ ÖZET : New York Times Dergisi dergi kapağında en önemli illüstrasyonu olarak davacı Clarence W. Arrington’un  New York’ta bir sokakta yürürken çekilmiş fotoğrafını yayınlar. Bu illüstrasyon “The Black Middle Class: Making It” başlığını taşımaktadır. Bu başlık ‘’Siyahi orta sınıfın yükselişi’’ şeklinde...

Enformasyonel Paradigma vs. Pozitif Hukuk: Mart 2020 Torba Yasa Tasarısında Sosyal Ağ Sağlayıcılarına İlişkin Düzenlemeler
Yazı

Enformasyonel Paradigma vs. Pozitif Hukuk: Mart 2020 Torba Yasa Tasarısında Sosyal Ağ Sağlayıcılarına İlişkin Düzenlemeler

Enformasyonel Paradigma vs. Pozitif Hukuk: Mart 2020 Torba Yasa Tasarısında Sosyal Ağ Sağlayıcılarına İlişkin Düzenlemeler Av. Hilal YURT (Yazının fikri mülkiyet hakları yazara aittir.  Makalenin herhangi bir bölümünün başka bir yayında kullanılmasına ancak atıfta bulunulması şartı ile izin verilir. İzinsiz çoğaltılamaz, tüm saklıdır) “Sanal alemin ilk büyük filozofu” olarak da tanınan Manuel Castells, Enformasyon Çağı:...

ELEKTRONİK İMZA KANUNUNDA DÜZENLENEN SUÇLAR
Yazı

ELEKTRONİK İMZA KANUNUNDA DÜZENLENEN SUÇLAR

ELEKTRONİK İMZA KANUNUNDA DÜZENLENEN SUÇLAR HAKKINDA BİLGİ NOTLARI Av. Nihal YURT 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda genel itibariyle elektronik imzanın tanımı, üretimi,  hizmet sağlayıcının hukuki sorumlulukları gibi detaylar düzenlenmiş olup; hizmet sağlayıcının  yükümlülüklerine ilişkin idari para cezalarının yanı sıra üçüncü kişilerin elektronik imza bakımından işleyebilecekleri suçlar ve bunların yaptırımları da düzenlenmiştir. 5070 sayılı kanununun 16...

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN SUÇLAR
Yazı

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN SUÇLAR

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN SUÇLAR HAKKINDA NOTLAR Av. Hilal YURT 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanuna göre “kişisel veri” kavramı; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Bu durumda kişisel veriyi, kişisel olmayan verilerden ayırabilmek için temelde iki ölçütten yararlanıldığı söylenebilir. Buna göre, kişisel veriden söz edebilmek için, verinin bir...

BİLİŞİM SİSTEMİNİ ENGELLEME SUÇU
Yazı

BİLİŞİM SİSTEMİNİ ENGELLEME SUÇU

BİLİŞİM SİSTEMİNİ ENGELLEME SUÇU (TCK 244) HAKKINDA NOTLAR Av. Hilal YURT Bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme ve değiştirme suçu, Türk Ceza Kanunu’nun Topluma Karşı Suçlar başlığı altında Bilişim Alanında Suçlar kategorisinde; madde 243’de düzenlenen yetkisiz erişim suçundan sonra düzenlenmiştir. Söz konusu düzenleme muhteviyatı itibariyle, Siber Suç Sözleşmesi’nin 4. ve 5. Maddesinde düzenlenen sistemlere...

BİLİŞİM SİSTEMİNE GİRME SUÇU
Yazı

BİLİŞİM SİSTEMİNE GİRME SUÇU

BİLİŞİM SİSTEMİNE GİRME SUÇU (TCK 243) HAKKINDA NOTLAR Av. Hilal YURT Türk Ceza Kanunu’nun 243. Maddesi kapsamında düzenlenen bilişim sistemine girme suçu, topluma karşı suçlar başlığının altında bilişim suçları başlığında düzenlenme alanı bulmuştur. Söz konusu kanun maddesi; uluslararası sözleşme niteliğindeki Siber Suç Sözleşmesi’nde tanımlanmış olan yasadışı erişim suçunun ulusal mevzuatta düzenlenmiş halini teşkil etmektedir. Türk...

SİBER SUÇ SÖZLEŞMESİ
Yazı

SİBER SUÇ SÖZLEŞMESİ

SİBER SUÇ SÖZLEŞMESİ HAKKINDA BİLGİ NOTLARI Av. Hilal YURT Avrupa Konseyi tarafından hazırlanmış olan Siber Suç Sözleşmesi 1.7.2004 tarihinde üye ve üye olmayan bir kısım devletler tarafından imza altına alınmış ve yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin giriş bölümünde bilişim teknolojileri gelişiminin beraberinde küresel çapta toplum yapısında dönüşümlere sebebiyet verdiği ve bilişim araçları vasıtasıyla gerçekleştirilen suçların tanımının yapılmasının,...

Kişisel Verilerin Biyopolitikası : Dernekler Yasası Değişikliği (17.02.2020) ve KVKK
Yazı

Kişisel Verilerin Biyopolitikası : Dernekler Yasası Değişikliği (17.02.2020) ve KVKK

Kişisel Verilerin Biyopolitikası : Dernekler Yasası Değişikliği (17.02.2020) ve KVKK Av. Hilal YURT (Yazının fikri mülkiyet hakları yazara aittir.  Makalenin herhangi bir bölümünün başka bir yayında kullanılmasına ancak atıfta bulunulması şartı ile izin verilir. İzinsiz çoğaltılamaz, tüm saklıdır) Michel Foucault 18. yy. sonlarından itibaren ortaya çıkan yönetim biçimini öncekilerden ayırır. Modern iktidarlarda belirleyici olan artık...

BİLİŞİM TOPLUMUNDA DİJİTAL KAMUSAL ALAN VE  ÇEVRİMİÇİ SOSYAL AĞLARIN KURUMLAR SOSYOLOJİSİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
Yazı

BİLİŞİM TOPLUMUNDA DİJİTAL KAMUSAL ALAN VE ÇEVRİMİÇİ SOSYAL AĞLARIN KURUMLAR SOSYOLOJİSİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

BİLİŞİM TOPLUMUNDA DİJİTAL KAMUSAL ALAN VE ÇEVRİMİÇİ SOSYAL AĞLARIN KURUMLAR SOSYOLOJİSİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ Av. Hilal YURT (Yazının fikri mülkiyet hakları yazara aittir.  Makalenin herhangi bir bölümünün başka bir yayında kullanılmasına ancak atıfta bulunulması şartı ile izin verilir. İzinsiz çoğaltılamaz, tüm saklıdır) 1. GİRİŞ Bilişim toplumunun, teknik donanımlarla zenginleşmiş ve her geçen gün kendine yeni bir...

TEMEL HAK OLMA YOLUNDA ACİL BİR TALEP: AĞ TARAFSIZLIĞI
Yazı

TEMEL HAK OLMA YOLUNDA ACİL BİR TALEP: AĞ TARAFSIZLIĞI

TEMEL HAK OLMA YOLUNDA ACİL BİR TALEP: AĞ TARAFSIZLIĞI Av. Hilal YURT (Yazının fikri mülkiyet hakları yazara aittir.  Makalenin herhangi bir bölümünün başka bir yayında kullanılmasına ancak atıfta bulunulması şartı ile izin verilir. İzinsiz çoğaltılamaz, tüm saklıdır) Giriş Ana akım sosyolojik yaklaşımlara göre 1970’lerdeki petrol krizi ve ekonomik çöküntü, küresel ölçekli niteliği ve beraberinde getirdiği...