Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Türk Hukukundaki Yasal Düzenlemeler

z.

 

VERİ SORUMLULARI SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Resmî Gazete Tarihi: 30.12.2017 Resmî Gazete Sayısı: 30286

AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

Resmî Gazete Tarihi: 10.03.2018 Resmî Gazete Sayısı: 30356

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Resmî Gazete Tarihi: 10.03.2018 Resmî Gazete Sayısı: 30356

VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ

Resmî Gazete Tarihi: 10.03.2018 Resmî Gazete Sayısı: 30356