Rehberlik Hizmeti Veren İnternet Sitelerinde/Uygulamalarında Kişisel Verilerin Korunması

Banko, Gişe, Masa gibi Hizmet Alanlarında Kişisel Verilerin Korunması
Özel Nitelikli Kİşisel Verilerin İşlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli Önlemler
Veri Sorumluları Sicili’ne Kayıt Yükümlülüğüne Getirilecek İstisnaların Belirlenmesi I (Genel)
Veri Sorumlusu Nezdindeki Kişisel Verilere Eişim Yetkisi Bulunan Personelin Yetkisi ve Amacı Dışında Söz Konusu Verileri İşlemesi
Veri Sorumluları Sicili’ne Kayıt Yükümlülüğüne Getirilecek İstisnaların Belirlenmesi II (Gümrük Müşavirleri)
Veri Sorumluları Sicili’ne Kayıt Yükümlülüğüne Getirilecek İstisnaların Belirlenmesi II (Gümrük Müşavirleri)
Veri Sorumluları Sicili’ne Kayıt Yükümlülüğüne Getirilecek İstisnaların Belirlenmesi IV (Çalışan Sayısı ve Mali Bilançoya Göre)
Sicile Kayıt Yükümlülüğünün Başlama Tarihleri
E-posta Adreslerine veya SMS ya da Çağrı ile Cep Telefonlarına Reklam Bildirimleri/Aramaları