Kişisel Veri Envanteri

Veri sorumlularının, kişisel veri işleme faaliyetlerini; amaç, sebep, kategori, alıcı grubu, veri muhafaza süresi, muhafaza süresince alınan tedbirler bakımından detaylandırdıkları çizelgedir.

Kişisel Veri İşleme - Saklama - İmha Politikası

Veri Sorumlularının VERBİS’e kaydolurken bildirmeleri gereken KVKK ve ilgili mevzuata uygun olması beklenen politikalardır.

VERBİS'e Kayıt

Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS) nedir? Kaydolma yükümlülüğü bulunan Veri Sorumluları kimlerdir? Kayıt sürecinde nelere dikkat edilmelidir?

Suçlar, Kabahatler & Cezalar

 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında tanımlanan suç ve kabahatler nelerdir? Bunlara uygulanan cezai ve idari yaptırımlar nelerdir?

Kişisel Veri Güvenliği Bakımından Teknik & İdari Tedbirler

Veri ihlaline sebebiyet vermeksizin Kişisel Verilerin Korunması Kanunun tarif etmiş olduğu haliyle alınması gereken başlıca teknik ve idari tedbirler neler olmalıdır?

Diğer Uyumlama İşlemleri

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuat ile birlikte getirilen muhtelif yasal yükümlülükler nelerdir?

KVKK UYUM PROJELERİ - SÜREÇ YÖNETİMİ - VERBİS KAYDI & DANIŞMANLIK

KVKK UYUM PROJELERİ VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNA UYUMLANMA PROJELERİ, VERBİS KAYITLARI, KAPSAM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ İLE İLGİLİ AVUKATLARIMIZ İLE İLETİŞİME GEÇİNİZ.